Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Düşünce Okulu

Enderun Özgün Eğitimciler

DÜŞÜNCE OKULU:

Düşünce dünyamızda yer tutan konuları müzakere ortamında ele alarak ortak aklımızın üretimlerini açığa çıkarma amacıyla Düşünce Okulu’nu oluşturduk.Bu okulda,en büyük zenginliğimizin dostlarımızın bilgi ve tecrübeleri olduğu bilinciyle birikimlerimizi genelin istifadesine sunarak paylaşımı ve yeniden üretimi hedefledik.

“Allah dileğine hikmet verir,hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir.Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.”

Düşünce Okulu kurum içi bir eğitim çalışması değil,düşünce akışını merkezde toplamayı amaçlayan bir çabanın ürünüdür.

Toplumsal olarak yaklaşık üç asırdır devam eden travmamızın, bilgi sosyolojisindeki ya da epistemolojik serüveni ise yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Geçen bu süre zarfında yaşayarak müşahede ettik ki akademinin bilimsel yöntem ile hâsıl ettiği bilgi, Müslüman muhayyilede ya da zihinde olması gereken rikkati ve asliyeti inşa etmiyor. Bilakis, Müslümanı dönüştürerek anlam dünyası ile amel dünyası arasında derin uçurumlar açıyor.

Anlam dünyamız ile amel dünyamızın tutarlılığını sağlamak için yapılması gereken tek şey var: Evimize dönmek, yani anlam/varlık dünyamıza dönmek. Bu da ancak sahih usulle menziline varılacak bir yolculuk demek.

  1. EĞİTİM AKADEMiSİ
  2. EĞİTİM MERKEZLERİ
  3. DİJİTAL KÜTÜPHANE
  4. MAKALELER

Düşünce Okulu