Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Hakkımızda

Enderun Özgün Eğitimciler

 ENDERUN HAKKINDA:

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği eğitimin adanmışlık yönüne vurgu yapan,üniversite öğrencilik yıllarından itibaren birbiriyle tanışan öğretmenlerin ve eğitim gönüllülerinin 2013 yılında İstanbul’da kurduğu bir eğitim derneğidir. Derneğimiz isminde yer alan Enderun kavramı ile kadim eğitim geleneğine  yaslandığını,Özgün kavramı ile de günümüzde geçerliliği olan öneri ve projeler ile yarınların dünyasını kurma idealini vurgulamaktadır. Genel Merkezi Eyüp Sultan’da Bahariye Mevlevihanesi’nde bulunan derneğimizin Anadolu’da 50 ilde gönüllü temsilcileri bulunmaktadır.

ENDERUN ÖZGÜN EĞİTİMCİLER DERNEĞİ toplumsal sorumluluk bilinciyle Türkiye’de yaşanan dönüşüm serüvenini eğitim alanında izlemek, anlamak, yorumlamak, açıklamak ve “Geleceğin Türkiyesi” için stratejiler  geliştirmek temel misyonunu üstlenmiştir. ENDERUN’un hedefi Türkiye’de eğitim alanının güçlenmesini sağlayacak çalışmalar yaparak bütün dünyada eğitimde fırsat eşitliğinin ve adaletin sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluşturmak ve bunu bütün toplumla paylaşmaktır. 

Derneğimiz, Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde değişmez ve asıl unsur olan öğretmenlere, yasalar çerçevesinde imkânlar sunmak, danışmanlık yapmak, uluslararası standartlarda proje geliştirmek suretiyle Türkiye’nin ve insanlığın geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimine destek vermek için çalışmaktadır.Dernek olarak Amacımız, eğitim alanında üstün nitelikli hizmet veren, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine yayılmış, geniş kitlelere ulaşmış, eğitim ile ilgili bilimsel araştırma ve raporlar üreten, eğitimde iyi örnekler ile eğitim materyalleri paylaşan özgün bir eğitim hareketi olmaktır.Derneğimiz bu çerçevede eğitimin gelişmesi için öğretmenlere ve eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları,programlar,eğitim müzakereleri,eğitim buluşmaları, paneller, sempozyumlar ve kongreler düzenlemektedir.

MİSYONUMUZ:

Kadim eğitim geleneğine dayalı,medeniyet değerlerinden ilham alan, ilmi birikime sahip, günümüzde geçerliliği olan öneri ve projeler ile yarınların dünyasını kurma idealini yaşadığı toplumun manevi, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm bulup yönlendirebilecek eğitimcileri örgütleyen örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ:

Eğitim alanında adanmışlık ruhuyla üstün nitelikli hizmet veren, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine yayılmış, geniş kitlelere ulaşmış, eğitim ile ilgili bilimsel araştırma ve raporlar üreten, eğitimde iyi örnekler ile eğitim materyalleri paylaşan özgün bir eğitim hareketi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

“Değerlerimiz”, vizyonumuza giden yolda tüm paydaşlarımıza / gönüldaşlarımıza karşı sorumluluklarının gereklerini yerine getiren kurum kimliğimizin bir yansıması olup bütün faaliyet ve kararlarımızda dışına çıkmayacağımız temel prensiplerimizi ifade eder;

1- İhlâs ve Samimiyet

Kalbî ve bedenî olmak üzere bütün ibadet ve fiillerinde nefsine pay çıkarmadan doğru, samimi, katıksız ve dupduru olarak tam bir sadakatle Allah’a yönelerek riyadan arınmaktır.

2- Adanmışlık ruhuna sahip olmak,Heyecan ve Fedakârlık

Aşk ve şevkle, herhangi bir karşılık beklemeden, can ve mal ile hizmet etmeyi iştiyak haline getirip, gönlün derinliklerinde bu duyguyu güçlü ve coşku verici bir şekilde hissetmektir.

3- Merhamet ve Şefkat

Allah’ın bütün mahlûkatı ile ilişkilerimizde O’nun rızasını gözetmek, insanların dert ve kederleri ile yakından ilgilenmek, muhtaç olanlara sâfî bir sevgi besleyerek yardıma koşmaktır.

4- Liyakat / Ehliyet

Çalışanlar ve işbirliği halinde bulunulacak diğer kurumlarla ilgili vazife ve işleri hak edecek halde ilim, hüner, fazilet ve tecrübe ile sorumluluk almaya / taşımaya layık kişi ve kurumları tercih etmektir.

5- Mesuliyet Şuuru

Bütün fiillerin kayıt altına alındığı bilinciyle, çalışmalarımızı gerçekleştirirken Allah’a ve kullarına karşı hesap verme yükümlülüğünde hissetmek ve ihsan şuurunda olmaktır.

6- Adalet

İnsaflı ve doğru davranışlarla kararlı ve ölçülü olmak, zulmetmekten uzak durmak, dini ve kamusal esaslarda belirlenen sınırlar doğrultusunda kişi ve kurumların farklılığını gözetmeksizin hakkaniyet üzere davranmaktır.

7- İlim ve İrfan

Eğitim ve öğrenim yolu ile elde edilen bilgi birikimini, kalbin ve ruhun enginliğinde olgunlaştırmak ve yaşama / pratiğe yansıtabilmektir. Eğitim verdiğimiz kişilerin bu ilmi irfana dönüştürmelerini gaye edinmek ve bunun için çaba sarf etmektir.

8- Şecaat ve Sebat

Zorluk ve sıkıntı durumlarında, karşı koyma ve direnme hususunda yılmayarak; dengeli ve kararlı bir şekilde cesaret göstermektir.

9- Feraset ve İstikamet

Olayların zahirini ve perde arkasındaki sebepleri görerek derinlikli ve kuşatıcı bir şekilde bakabilmek, Allah rızasını kazanmanın gerektirdiği şekilde doğru – dürüst davranmaktır.

10- Edep ve Zarafet

Hayatın her yönünü kapsayan sözlerde ve tavırlarda güzel ahlaklı, iffetli, terbiyeli, incelikli, nezaketli ve ölçülü davranmaktır.

11- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Derneğimizin faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişilebilir bir şekilde kayıt altına almak ve gerektiğinde ilgili kişiler ile paylaşabilmektir.

12- İsraf ve Lüksten Kaçınmak

Kazancı, sahip olunan değer ve nimetleri gereği gibi kullanmak, Vakıf varlıklarını faydasız, zararlı ve meşru olmayan yönlere, ölçüsüz ve gereksiz bir şekilde harcamaktan uzak durmaktır.