Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.


13 Haziran 2023

Eğitime Adanmış Hayatlar Programı Yapıldı

Enderun Özgün Eğitimciler Derneğinin organize etmiş olduğu “Eğitime Adanmış Hayatlar” programı sezonun son    programı “Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ” hocamızın konuşmacı olarak katıldığı “Gençliğin Anlam Arayışı ve Eğitim” konusu ile gerçekleştirildi.

Açılışını Eğitimci Ömer ŞENGÜN Hocanın  gönüllere işleyen Kuran-ı Kerim tilavetiyle  programımız, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Başkanımız Mehmet DAĞ  hocamızın sahneye takdim edilmesi ve selamlama konuşmasıyla  başladı. Daha sonra Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ Hocamızın  sahneye takdimiyle program devam etti.
Prof.Dr.Mehmet GÖRMEZ  Hocamız “Gençliğin Anlam Arayışı ve Eğitim”başlığı altında şunları ifade etti.Ataullah İskenderi’nin meşhur bir sözü vardır.Allah’ın katındaki yerinizi öğrenmek istiyorsanız,Cenab-ı Hakkın sizi yeryüzünde  nerede istihdam ettiğine bakınız.Allah’a ne kadar hamdetsek azdır zira bizi insan evladını yetiştirmeye adamış.İnsanların eğitimine adamıştır.Yeryüzünde Kur’an ve sünnet kadar ilmi tebcil eden,ilmi öğreten muallimi öven başka bir edebiyat söz konusu değildir.Allah’ın Peygamberi:”Yeryüzünde gökyüzündeki bütün varlıklar ilim talebesi için istiğfarda bulunur.Allah’ın melekleri kanatlarını ilim talebelerine açarlar.Denizdeki balıklar bile ilim talebesine dua ederler”buyururken bir taraftan da öğretmenleri de aynı dualarla yadetmiştir.İnsanlığa iyiliği öğreten muallimlere dua ederler.Dikkatinizi çekerim sadece bilgi verene muallim denmiyor.O bilgiyi hayra,hikmete,marifete ve insanın anlam arayışına cevap verir hale getirmemiz gerekiyor.

Risaleti Muhammediyenin gönderiliş gayesini ifade eden üç hadis vardır.1-Rahmet olarak gönderildim.2-Muallim olarak gönderildim.3-Mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim.Üç şeyi birleştirmeliyiz.Rahmet,ilim ve ahlak.Terbiye,mürebbi gerçek muallim,müderris ortaya çıkıyor.Bütün peygamberler insanlığın muallimleridir.Eğitim insanın anlam arayışına cevap verirse vazifesini yapmış olur.İnsanoğlunun yeryüzünde karşılaşabileceği en büyük kriz anlam krizidir.Mana buhranıdır.Burhanını kaybeden insanlar mana buhranına maruz kalırlar.En büyük kriz mana buhranıdır.İnsanoğlunun kendi varlığını anlamlandıramaması en büyük anlam krizidir.Eğitimin en büyük gayesi insanı mana buhranından,anlam krizinden kurtarmasıdır.Fıtrat ilahi bir yazılımdır.İlahi yazılım içersinde iman vardır,ahlak vardır,bütün değerler vardır.Akıl,bilim ve felsefe ile insanoğlu başka bir yola girdi.Hakikatten daha çok uzaklaştı.Bilim açıklar ama din anlamlandırır.Bugün asıl yapmamız gereken şey,insanoğlunu anlam arayışına cevap verecek bir eğitim sistemi ve muallimler yetiştirmektir.Yeryüzü mesken değil,yürüyüş yeridir.İki çeşit yürüyüş vardır.Yatay yürüyüş,dikey yürüyüş,Yatay yürüyüş isra,dikey yürüyüş mi’raçtır.Eşyayi değerlerle kuşatılmış nefis,esmai değerlerle donatılmış ruha tabi olmadıkca insanın miracı gerçekleşmez.Miracın gerçekleşmesi manayı,hakikati bulmak,anlam arayışında bir neticeye ulaşmaktır.Herkes için geçerli olan bu anlam arayışı gençler için daha önemlidir.Gençlik dönemi tahkik dönemdir,gerçek arama dönemdir.Allahın dini ademden hateme daha çok gençler üzerine bina edildi.Allah peygamberlerini ve ashabını gençlerden seçti.
 En büyük kazanç anlamdır. Bir insanın yaşayabileceği en büyük kriz “mana buhranıdır”.  Anlam krizidir. Akıl en büyük nimettir. Yeryüzünde Halife olduğunun, dünyayı imar etmek için gönderildiğinin, eşrefi mahlukat olduğunun, zübde-i alem olduğunun farkında olması. Fıtrat üzere kalmak, varlığının gayesini unutmamak insan için kolay olmadı. Akıl, bilim ve felsefe “din”in yerini aldı. Zaman geçtikçe insan hakikatten, hayatının gayesinden çok uzaklaştı. Bilim açıklar ama din anlamlandırır. Bilim hem hayatı hem de ölümü açıklayamaz. Eğitim sistemi gençlerimizin anlam arayışına cevap verebilmeli. Öğretmenlerimiz de. Dünya iyiyi, doğruyu, ahlakı, arama yeridir. Dünyada seyir halinde olmalı insan. İsra ve Miraç. Yatay ve dikey yürüyüş devam etmeli. Esmai değerler, eşyayi değerler. Ruh değerlerini Esma’dan alır. Şeytan değerlerini eşyadan alır. Çocukluk dönemi “taklit” dönemidir. Gençlik dönemi “ tahkik “ dönemidir. Allah Resulü gençlerle yürüdü. Veda Haccı ve Veda Hutbesine katılanların amacı Resulullah’ı görmekti. Müzdelifeye yol alırken “terkisine” kimi bindireceğini merak ettiler. Çoğunlukla gençleri bindirir onlara soru sorar cevap alırdı. Büyük sahabiler varken “Üsame nerde?” diye sordu. 17 yaşında simsiyah bir genç. Kimse tanımıyor. Üsame bin Zeyd. Oradaki tüm kimseler Üsame’nin yerinde olmak için dünyaları verirlerdi. Üsame bir köle çocuğu. Üsame bir zenci çocuğu. Kimsenin adam yerine koymadığı bir genç. Veda hutbesi kadar bir ders veriyor tüm ümmete. Musab bin Umeyr’i Medine’ye bir öğretmen olarak gönderdiğinde 17 yaşındaydı. Erkam 17 yaşındaydı. Kendi değerlerini gençlere aktarmada bizler kadar zorlanan bir kuşak yok. Sonra da suçu gençlere yüklüyoruz. Ve gençliği kuşatan büyük tehlikeler var. Dijitalleşme yoktu. Bugün malumat denizinde insanımız cehalet içerisinde yüzüyor. Yeryüzünde seküler, materyalist eğitime devam eden bizden başka bir devlet yok. Eğitim yoluyla insanımız cahil bırakılıyor. En kötü cehalet insanları bilgiyle yükleyerek cahil bırakmaktır. Hocalar olarak, anne ve babalar olarak yeniden çalışmalıyız. Bu anlam krizini nasıl çözebiliriz’e çalışmalıyız. Gençler derin bir anlam krizi içerisinde olmasına rağmen bu cevabı neden dini mübini İslamda bulamıyor. Din fıtratın bir parçasıdır. Dini olan insanidir. İnsani olan dinidir. İslami olan da insanidir. Din ile dünya karşı karşıya geldiğinde, dünyayı çok aşağıladık, kürsülerden bu yanlışı çok yaptık. Hadisleri de yanlış yorumladık. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dersek genç zindan sizin olsun demez mi? Bu hadiste bahsedilen dünya, mahiyetinde din olmayan dünyadır. Sekülerliği reddederken, dünyayı reddetmemeliyiz. Biz bu dünyayı imar etmek için geldik. Biz cenneti bu dünyada kazanıyoruz. Cehennemi de. 
Aklı kenara koymazsan gerçek mümin olamazsın deniliyor. Akıl Allah’ın nurundan bir parçadır. Eğer biz aklımızı kullansaydık cehennemlik olmayacaktık. Din Akılla çatışmaz. Din Bilim çatışması. Din bilimden ayrılmaz. Biyoloji dersine üç cümle eklenmeli. Fiziğe beş cümle eklenmeli. Bir saat din dersi anlatmaktansa. Din ile kültür ilişkisi. Hiç bir peygamber kendi toplumunun kültürünü “din” haline getirmemiştir. Din ile ahlak ilişkisi. Din ahlaktan ayrılmaz. Din ahlaktır, ahlak dindir. Sadakat ahlak ise her mümin sadık olmalıdır. Emanete sahip çıkmak ahlak ise mümin emanete sahip olmalıdır. Özgürlük ve mutluluk tarifini yapmalı gençlere. Onların özgürlük diye bildikleri en büyük esarettir. Onların mutluluk dedikleri bir alçalış aslında. Öğretmenlik sınıfın dışında başlar.Hayatın içinde öğrenciye dokunmak gerekir.

Dua ile açılışın yapıldığı programımız “Gençliğin Anlam Arayışı ve Eğitim”e dair doyurucu bilgi,sorular ve paylaşımlarla sona erdi.Konuğumuza hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile programımız sona erdi.

“Eğitime Adanmış Hayatlar programı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ hocamızın konuşmacı olarak katıldığı “Gençliğin Anlam Arayışı ve Eğitim ''konusu ile gerçekleştirildi.”


#İlk Yorumu Sen Yap!..